5 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại TAFE Queensland

australia

3918

58

Khóa học tiếng Anh

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

A$12,400.00 (195,320,619 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CPC30111 Certificate III in Bricklaying/Blocklaying

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

A$11,400.00 (179,568,956 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CPP50911 Diploma of Building Design

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR 6 MONTHS

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CPP50911 Diploma of Building Design / MSF50213 Diploma of Interior Design and Decoration (Focus o ...

38 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

A$14,400.00 (226,823,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MSF50113 Diploma of Interior Design and Decoration / CPP50911 Diploma of Building Design (Focus o ...

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020

A$14,400.00 (226,823,944 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia