3 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại TAFE Queensland

australia

4173

67

Khóa học tiếng Anh

AHC51116 Diploma of Conservation and Land Management

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020, 13 Tháng Bảy 2020

A$12,400.00 (196,281,875 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CPC30111 Certificate III in Bricklaying/Blocklaying

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$11,400.00 (180,452,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CPP50911 Diploma of Building Design

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Một 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia