66 khóa học tại TAFE Queensland

null

4144

54

Khóa học tiếng Anh

10765NAT Certificate IV in Adult Tertiary Preparation

20 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

22334VIC Certificate IV in Cyber Security

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$12,000.00 (184,232,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

AHC30716 Certificate III in Horticulture

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

AHC32816 Certificate III in Rural Operations

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$10,000.00 (153,527,231 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

AUR30316 Certificate III in Automotive Electrical Technology

22 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$9,300.00 (142,780,325 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

AUR30616 Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$9,300.00 (142,780,325 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

AUR31116 Certificate III in Heavy Commercial Vehicle Mechanical Technology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$9,300.00 (142,780,325 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC30113 Certificate III in Early Childhood Education and Care

61 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

A$6,200.00 (95,186,883 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC30213 Certificate III in Education Support

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC33015 Certificate III in Individual Support (Ageing, Home and Community)

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC40213 Certificate IV in Education Support

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

CHC50113 Diploma of Early Childhood Education and Care

44 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia