79 khóa học tại TAFE Queensland

australia

1657

18

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

20 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

A$12,500.00 (215,633,550 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

10 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 7 Tháng Hai 2022

A$12,400.00 (213,908,482 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Civil Engineering

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 24 Tháng Một 2022

A$16,400.00 (282,911,218 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Dental Prosthetics

77 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

A$26,000.00 (448,517,784 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 24 Tháng Một 2022

A$12,400.00 (213,908,482 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Horticulture

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 24 Tháng Một 2022

A$12,400.00 (213,908,482 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Landscape Design

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Một 2022

A$16,450.00 (283,773,752 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate III in Animal Studies

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 5 Tháng Mười 2021, 24 Tháng Một 2022

A$8,500.00 (146,630,814 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Animal Studies / Certificate IV in Veterinary Nursing

35 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2022

A$21,500.00 (370,889,706 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Cabinet Making

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 7 Tháng Hai 2022

A$11,400.00 (196,657,798 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate III in Carpentry

68 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 7 Tháng Hai 2022

A$11,400.00 (196,657,798 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate III in Dental Assisting

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Bảy 2021, 24 Tháng Một 2022

A$8,800.00 (151,806,019 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường TAFE Queensland

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia