Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

82 khóa học tại TAFE Queensland

australia

2765

44

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Electronics and Communications Engineering

39 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$12,500.00 (178,571,429 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology - Electrical

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - To suit the client/individual

A$12,400.00 (177,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Associate Degree in Civil Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$16,400.00 (234,285,714 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Dental Prosthetics

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$26,000.00 (371,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$12,400.00 (177,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Horticulture

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$12,400.00 (177,142,857 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate II in Horticulture / Certificate III in Horticulture / Diploma of Landscape Design

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$16,450.00 (235,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate III in Animal Studies

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$8,500.00 (121,428,571 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Animal Studies / Certificate IV in Veterinary Nursing

57 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2023

A$14,333.00 (204,757,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Certificate III in Cabinet Making

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Hai 2023

A$11,400.00 (162,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate III in Carpentry

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Một 2023

A$11,400.00 (162,857,143 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Certificate III in Dental Assisting

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2023

A$8,800.00 (125,714,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường TAFE Queensland

Gần 86% sinh viên tốt nghiệp từ TAFE Queensland tìm được công việc phù hợp hoặc học lên cao sau khi hoàn thành khóa học.

  • Được giảng dạy bởi chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau
  • TAFE đạt tỉ lệ hài lòng của sinh viên lên đến 87%
  • Tăng cường hợp tác giữa TAFE với các doanh nghiệp toàn cầu
  • Làm việc cùng các tổ chức chính phủ và công ty đa quốc gia

Tư vấn du học