5 khóa học bậc đại học tại INTO Manchester (The University of Manchester)

null

67

2

International Foundation in Biosciences

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Engineering and Science

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£23,945.00 (722,966,505 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Humanities and Social Sciences

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Sáu 2021

£23,495.00 (709,379,747 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Psychology

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation in Pharmacy

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hợp tác với Đại học Manchester, INTO Manchester chuẩn bị hành trang cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng vào một chương trình đại học.

  • Nằm ở vùng Tây Bắc nước Anh sôi động
  • Cung cấp những khóa học liên thông và khóa học tiếng Anh
  • Thành viên của nhóm trường đại học Russell Group uy tín
  • Tọa lạc tại một trong những thành phố thú vị nhất thế giới