4 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại University of South Wales

uk

2186

37

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Public and Emergency Services HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,300.00 (360,821,585 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Public Services BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,600.00 (369,622,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Chiropractic including Foundation Year

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£13,500.00 (396,023,691 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Public Services (Including Foundation Year) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£12,600.00 (369,622,111 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

95% sinh viên tốt nghiệp tại University of South Wales có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.

  • Một trong những trường Đại học lớn nhất Anh Quốc
  • Giảng dạy hơn 500 khóa học
  • Nổi tiếng về quan hệ hợp tác với nhiều nhà tuyển dụng lớn
  • Giảng viên tại USW đều là các chuyên gia đầu ngành