5 khóa học Thiết kế đồ họa tại University of South Wales

9806

104

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Graphic Communication BA (Hons)

28 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£12,600.00 (376,106,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic Communication BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£12,600.00 (376,106,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic Communication CertHE

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£12,600.00 (376,106,939 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic Communication FdA

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£12,300.00 (367,152,012 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graphic Communication MA

60 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£13,000.00 (388,046,842 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

95% sinh viên tốt nghiệp tại Đại học South Wales đã tìm thấy công việc hoặc tiếp tục học lên cao sau 6 tháng tốt nghiệp.

  • Một trong những trường Đại học lớn nhất Anh Quốc
  • Cung cấp trên 500 khóa học
  • Nổi tiếng về quan hệ đối tác với các nhà tuyển dụng lớn
  • Giảng viên tại USW đều là các chuyên gia trong lĩnh vực của họ