42 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of South Wales

null

3409

43

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Advertising Design BA (Hons)

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,888,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation (2D and Stop Motion) BA (Hons)

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,888,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation MA

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,400.00 (404,008,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Art Practice FdA

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,300.00 (370,843,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Computer Animation BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,600.00 (379,888,862 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Costume Construction for Screen and Stage (Top-Up) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,900.00 (358,783,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Costume Construction for Screen and Stage FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,300.00 (370,843,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Industries (Photography) (Top Up) BA (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,300.00 (370,843,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Industries (Popular Music Technology) (Top-Up) BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,300.00 (370,843,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Industries (Popular Music Technology) FdA

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£12,300.00 (370,843,889 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Production Arts HND

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£11,900.00 (358,783,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,400.00 (404,008,790 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

95% sinh viên tốt nghiệp tại Đại học South Wales đã tìm thấy công việc hoặc tiếp tục học lên cao sau 6 tháng tốt nghiệp.

  • Một trong những trường Đại học lớn nhất Anh Quốc
  • Cung cấp trên 500 khóa học
  • Nổi tiếng về quan hệ đối tác với các nhà tuyển dụng lớn
  • Giảng viên tại USW đều là các chuyên gia trong lĩnh vực của họ