9 khóa học Y tế và sức khỏe tại Oklahoma State University - Stillwater

usa

468

8

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BS) in Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BS) in Fire Protection and Safety Engineering Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 125 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BS) in Physiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Biosystems Engineering: Pre-Medical

Bằng đại học

Toàn thời gian - 125 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Education and Promotion

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Human Sciences (BSHS) in Nutritional Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Mechanical Engineering: Pre-Medical

Bằng đại học

Toàn thời gian - 135 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

RN to BSN - Bachelor of Science in Nursing

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Chemical Engineering: Pre-Medical

Bằng đại học

Toàn thời gian - 135 giờ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$28,220.00 (655,988,010 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Mọi người đang sinh sống và làm việc tại OSU quyết tâm xây dựng một trải nghiệm xã hội, sinh hoạt và giáo dục đặc biệt cho tất cả học viên.

  • Học viên đến từ hơn 100 quốc gia
  • Mạng lưới cựu học viên toàn cầu
  • Ngân sách học bổng hàng năm trên 320 triệu USD
  • Stillwater an toàn, thân thiện, chi phí sinh hoạt phải chăng