Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

96 khóa học tại Oklahoma State University - Stillwater

usa

397

11

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Architectural Engineering (BEN)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 140 giờ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Architecture (B.Arch.)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Fine Arts (BFA) in Studio Art

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Music (BM) in Music

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in American Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Geography

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Mathematics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Multidisciplinary Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Multimedia Journalism

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Political Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Science (BS) in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, November 2022

US$28,800.00 (720,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Oklahoma State University - Stillwater

Oklahoma State University (OSU) là trường đại học công lập hàng đầu, cung cấp hơn 300 chương trình và có 5 cơ sở.

  • Dẫn đầu trong nghiên cứu về sức khỏe và kỹ thuật
  • Có hơn 35.000 sinh viên tại 5 cơ sở
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 20:1
  • Nằm trong top 5 trường trực tuyến tốt nhất Hoa Kỳ (Newsweek)

Tư vấn du học