100 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Solent University (Southampton)

uk

281

1

Animation with Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (386,158,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

BA (Hons) Sports Journalism with Media Foundation BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (386,158,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

CGI and Visual Effects BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (444,082,177 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

CGI and Visual Effects with Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (386,158,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

CGI and Visual Effects with Placement and Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (386,158,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

CGI and Visual Effects with Placement BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (444,082,177 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Games (Art) with Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (386,158,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Games (Design) with Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (386,158,415 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Generated Imagery with Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (375,217,260 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Computer Generated Imagery with Placement and Digital Arts Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (375,217,260 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Criminal Investigation with Forensic Psychology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (444,082,177 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Criminal Investigation with Forensic Psychology with Law and Criminology Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (375,217,260 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Solent University (Southampton)

Sinh viên Solent được nghe và học hỏi từ các chuyên gia thực tiễn hàng đầu, tích lũy kinh nghiệm thực tế và phát triển các kết nối mạnh trong ngành.

  • Nằm trong danh sách các trường đại học tiêu biểu của năm, 2019
  • Đạt 5 sao về giảng dạy & việc làm sau tốt nghiệp, BXH QS 2019
  • Đạt giải Bạc theo Khung Giảng dạy xuất sắc (TEF)
  • Đón nhận sinh viên từ hơn 100 quốc gia