4 khóa học Personal Trainer Training tại Solent University (Southampton)

uk

366

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Fitness and Personal Training BSc (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,500.00 (376,655,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fitness and Personal Training with Placement and Sport, Health and Exercise Foundation Year BSc ( ...

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,500.00 (376,655,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fitness and Personal Training with Placement BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,500.00 (376,655,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fitness and Personal Training with Sport, Health and Exercise Foundation Year BSc (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£12,500.00 (376,655,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH