325 khóa học tại Solent University (Southampton)

uk

345

1

Accountancy and Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (440,834,129 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance with Business and Law Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (383,334,025 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance with Business Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (372,472,894 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance with Placement and Business and Law Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£12,000.00 (383,334,025 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance with Placement and Business Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (372,472,894 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy and Finance with Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (440,834,129 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting and Performance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (440,834,129 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing Practice BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,800.00 (440,834,129 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure and Outdoor Management (accelerated degree) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£15,900.00 (507,917,583 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure and Outdoor Management (accelerated degree) with Sport Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (372,472,894 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure and Outdoor Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£13,260.00 (423,584,098 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adventure and Outdoor Management with Sport Foundation Year BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£11,660.00 (372,472,894 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Solent University (Southampton)

Sinh viên Solent được nghe và học hỏi từ các chuyên gia thực tiễn hàng đầu, tích lũy kinh nghiệm thực tế và phát triển các kết nối mạnh trong ngành.

  • Nằm trong danh sách các trường đại học tiêu biểu của năm, 2019
  • Đạt 5 sao về giảng dạy & việc làm sau tốt nghiệp, BXH QS 2019
  • Đạt giải Bạc theo Khung Giảng dạy xuất sắc (TEF)
  • Đón nhận sinh viên từ hơn 100 quốc gia