1 khóa học Hiệu Ứng Đặc Biệt (Phim/ Video) bậc cao học tại Bournemouth University

uk

746

2

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

MSc Computer Animation and Visual Effects

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£15,500.00 (454,693,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH