49 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại London South Bank University

uk

508

8

XẾP HẠNG THE TIMES 1001

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Finance BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance CertHE

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Accounting MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Baking Science and Technology (New Product Development) (Top Up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Baking Science and Technology (New Product Development) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Enterprise PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Foundation Course Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Accounting BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Enterprise and Entrepreneurship BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Finance BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Management with Law BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,780.00 (417,833,747 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

7 trường thành viên giảng dạy hơn 400 khóa học. Nhiều khóa học được kiểm định chất lượng chuyên môn và tất cả được công nhận toàn cầu.

  • Một trong những trường đại học quy mô nhất Luân Đôn
  • Trường đại học của năm về Việc làm sau khi tốt nghiệp
  • Môi trường học đa dạng và thân thiện
  • Nhiều hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế