COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

118 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Brunel University London

uk

853

20

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Ageing Studies PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

£19,280.00 (595,158,565 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology and Sociology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,750.00 (455,320,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anthropology and Sociology with Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,325.00 (442,201,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anthropology and Sociology with Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,325.00 (442,201,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anthropology BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£16,335.00 (504,248,712 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anthropology MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology of Childhood, Youth and Education MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology of International Development and Humanitarian Assistance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Anthropology with Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Anthropology with Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children, Youth and International Development MA

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,860.00 (489,585,832 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Brunel là mái nhà chung của hơn 2.500 sinh viên quốc tế, và nằm trong top 25 thế giới về trường đại học dành cho sinh viên quốc tế (THE 2017).

  • Top 25 tại VQ Anh về lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp
  • Cơ sở duy nhất với cộng đồng sinh viên quốc tế năng động
  • Top 50 trường đại học tại VQ Anh (CUG 2018)
  • Giải Bạc về chất lượng giảng dạy (TEF 2017)