6 khóa học Sản xuất tại Brunel University London

uk

769

21

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Advanced Manufacturing and Enterprise Engineering Integrated PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (570,223,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Manufacturing Systems MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,720.00 (570,223,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Design for Sustainable Manufacturing PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (570,223,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Manufacturing & Enterprise Engineering MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (570,223,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Manufacturing and Enterprise Engineering PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (570,223,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Micro-Nano Manufacturing PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (570,223,797 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Brunel là mái nhà chung của hơn 2.500 sinh viên quốc tế, và nằm trong top 25 thế giới về trường đại học dành cho sinh viên quốc tế (THE 2017).

  • Top 25 tại VQ Anh về lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp
  • Cơ sở duy nhất với cộng đồng sinh viên quốc tế năng động
  • Top 50 trường đại học tại VQ Anh (CUG 2018)
  • Giải Bạc về chất lượng giảng dạy (TEF 2017)