27 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Brunel University London

uk

953

26

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Advanced Engineering Design MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Design and Branding Strategy MA

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Design Integrated PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Design MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Design PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Design Strategy and Innovation MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Film Production and Theatre BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£15,860.00 (480,889,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Film Production and Theatre with Placement BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£15,860.00 (480,889,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Industrial Design and Technology BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Industrial Design and Technology with Placement BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Integrated Product Design MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (584,586,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Music BA (Hons)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£15,860.00 (480,889,020 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Brunel là mái nhà chung của hơn 2.500 sinh viên quốc tế, và nằm trong top 25 thế giới về trường đại học dành cho sinh viên quốc tế (THE 2017).

  • Top 25 tại VQ Anh về lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp
  • Cơ sở duy nhất với cộng đồng sinh viên quốc tế năng động
  • Top 50 trường đại học tại VQ Anh (CUG 2018)
  • Giải Bạc về chất lượng giảng dạy (TEF 2017)