20 khóa học Sinh học tại Brunel University London

uk

840

20

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Bioengineering MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bioengineering PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Genetics and Tissue Engineering MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Sciences (Biochemistry) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (579,526,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Sciences (Biochemistry) with Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (579,526,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Sciences (Genetics) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (579,526,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Sciences (Genetics) with Placement BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (579,526,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Sciences (Immunology) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£19,280.00 (579,526,056 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biosciences MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biosciences PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cognitive and Clinical Neuroscience MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cognitive Neuroscience MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£18,720.00 (562,693,349 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Brunel là mái nhà chung của hơn 2.500 sinh viên quốc tế, và nằm trong top 25 thế giới về trường đại học dành cho sinh viên quốc tế (THE 2017).

  • Top 25 tại VQ Anh về lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp
  • Cơ sở duy nhất với cộng đồng sinh viên quốc tế năng động
  • Top 50 trường đại học tại VQ Anh (CUG 2018)
  • Giải Bạc về chất lượng giảng dạy (TEF 2017)