COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Kent

uk

1343

20

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics with TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - MA

24 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,200.00 (506,949,762 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Autism Studies (Distance Learning) - PCert, PDip, MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Autism Studies - PCert, PDip, MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Higher Education PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Higher Education PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Năm 2021

£16,200.00 (506,949,762 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Intellectual and Developmental Disabilities (Distance Learning) - PCert, PDip, MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Intellectual and Developmental Disabilities - MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,200.00 (506,949,762 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Foundation Programme (Autumn start) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Mental Health of People with Learning Disabilities - MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,200.00 (506,949,762 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

International Foundation Programme (Spring start) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Chín 2021

£16,200.00 (506,949,762 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Kent được trao tặng giải thưởng cao nhất trong Khung Đào tạo Xuất sắc của Chính phủ Anh Quốc.

  • Đầu tư 197 triệu bảng vào cơ sở vật chất đến năm 2020–2021
  • 3 chuyên ngành của Kent nằm trong top 100 thế giới
  • Giành giải Dịch vụ Hỗ trợ Vượt trội cho Sinh viên tại THE 2017
  • Hơn 96% sinh viên tốt nghiệp 2016 có việc làm trong 6 tháng