12 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Kent

uk

2449

50

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics with TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) - MA

52 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,700.00 (476,051,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Autism Studies (Distance Learning) - PCert, PDip, MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Autism Studies BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

£16,200.00 (491,212,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Education PGCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Higher Education PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Chín 2020

£15,700.00 (476,051,511 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Humanities International Foundation Programme Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

£16,200.00 (491,212,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation Programme - Computer Science Foundation Certificate

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

£16,200.00 (491,212,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation Programme - Social Sciences (Spring start) Foundation Certificate

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

£16,200.00 (491,212,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation Programme - Social Sciences Foundation Certificate

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

£16,200.00 (491,212,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Public Services Management (Top-up) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Autism Studies - PCert, PDip, MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation Programme - Biosciences Foundation Certificate

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2020

£16,200.00 (491,212,387 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Kent được xếp hạng cao nhất trong Khung Chương trình Giảng dạy Xuất sắc của chính phủ Anh.

  • 197 triệu Bảng đầu tư cơ sở vật chất và nguồn lực đến 2020-21
  • Đại học Kent có 3 lĩnh vực chuyên môn thuộc top 100 thế giới
  • THE 2017 trao giải Trường hỗ trợ tốt cho học viên
  • Hơn 96% học viên tốt nghiệp 2016 có việc làm trong 6 tháng