6 khóa học Dược tại University of Kent

uk

2294

44

XẾP HẠNG THE TIMES 351

Khóa học tiếng Anh

Independent/Supplementary Prescribing (Clinically Enhanced) - Pcert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 8 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Pharmacy (Biochemistry and Cell Biology) PhD

7 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,800.00 (559,238,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy (Chemistry and Drug Delivery) PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,800.00 (559,238,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy (Health Services Research) PhD

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,800.00 (559,238,562 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy (Pharmacology and Physiology) PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,800.00 (559,238,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,800.00 (559,238,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Kent được trao tặng giải thưởng cao nhất trong Khung Đào tạo Xuất sắc của Chính phủ Anh Quốc.

  • Đầu tư 197 triệu bảng vào cơ sở vật chất đến năm 2020–2021
  • 3 chuyên ngành của Kent nằm trong top 100 thế giới
  • Giành giải Dịch vụ Hỗ trợ Vượt trội cho Sinh viên tại THE 2017
  • Hơn 96% sinh viên tốt nghiệp 2016 có việc làm trong 6 tháng