COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

527 khóa học tại University of Kent

uk

1106

17

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Accounting - PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£16,800.00 (560,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting and Finance and Economics BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance and Economics with a Year in Industry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with a Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with a Year Abroad BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with a year in Industry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science - MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£16,800.00 (560,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Actuarial Science - PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 17 Tháng Một 2022, 9 Tháng Năm 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2022

£16,800.00 (560,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Actuarial Science BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with a Foundation Year BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with a year in Industry BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Kent

University of Kent được trao tặng giải thưởng cao nhất trong Khung Đào tạo Xuất sắc của Chính phủ Anh Quốc.

  • Đầu tư 197 triệu bảng vào cơ sở vật chất đến năm 2020–2021
  • 3 chuyên ngành của Kent nằm trong top 100 thế giới
  • Giành giải Dịch vụ Hỗ trợ Vượt trội cho Sinh viên tại THE 2017
  • Hơn 96% sinh viên tốt nghiệp 2016 có việc làm trong 6 tháng