29 khóa học Tư vấn Hướng nghiệp tại Melbourne Polytechnic

australia

4562

51

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Creative Product Development

24 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,500.00 (234,276,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design or Mechatronic Engineering D ...

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,500.00 (266,590,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Graphic Design

167 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,900.00 (240,739,683 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Hospitality Management

57 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Jewellery and Object Design

77 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,628.00 (236,344,972 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Marketing and Communication

28 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,600.00 (268,206,627 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Screen and Media

28 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,052.00 (259,352,577 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Education Support

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Certificate IV in Accounting and Bookkeeping

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Music Industry (Performance)

21 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Accounting

31 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trải rộng trên 7 khu học xá, trường Bách nghệ Melbourne cung cấp các khóa học bám sát thực tế và cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu.

  • Một trong những trường đại học lớn nhất nước Úc
  • Sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia
  • Đạt giải Giáo dục Quốc tế Xuất sắc
  • Hợp tác với các trường đại học và tổ chức hàng đầu