8 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Melbourne Polytechnic

australia

2984

33

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Screen and Media

18 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,052.00 (284,566,143 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate III in Early Childhood Education and Care

24 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$12,300.00 (218,051,555 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Photography and Photo Imaging

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,400.00 (255,279,869 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Certificate IV in Screen and Media

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$15,800.00 (280,098,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Community Services

17 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 20 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$12,768.00 (226,348,151 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Photography and Photo Imaging

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,600.00 (294,280,960 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Screen and Media (Specialist Make-up Services)

148 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$18,000.00 (319,099,837 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma of Auslan

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$15,000.00 (265,916,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trải rộng trên 7 khu học xá, trường Bách nghệ Melbourne cung cấp các khóa học bám sát thực tế và cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu.

  • Một trong những trường đại học lớn nhất nước Úc
  • Sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia
  • Đạt giải Giáo dục Quốc tế Xuất sắc
  • Hợp tác với các trường đại học và tổ chức hàng đầu