COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

70 khóa học tại Melbourne Polytechnic

null

4355

50

Khóa học tiếng Anh

Advanced Diploma of Creative Product Development

25 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,500.00 (239,674,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Engineering Technology (Civil Engineering Design or Mechatronic Engineering D ...

13 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,500.00 (272,732,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Graphic Design

160 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,900.00 (246,285,822 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Advanced Diploma of Hospitality Management

57 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Jewellery and Object Design

77 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$14,628.00 (241,789,866 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Marketing and Communication

26 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Music Industry (Performance)

28 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Bảy 2021

A$16,052.00 (265,327,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Music Industry (Sound Production)

12 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,600.00 (274,385,547 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Diploma of Screen and Media

25 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

A$16,052.00 (265,327,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Associate Degree of Early Years Studies

67 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

A$18,676.00 (308,700,269 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agriculture and Technology (Agronomy)

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

A$27,620.00 (456,537,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Agriculture and Technology (Viticulture and Winemaking)

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai, Tháng Bảy 2021

A$27,620.00 (456,537,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trải rộng trên 7 khu học xá, trường Bách nghệ Melbourne cung cấp các khóa học bám sát thực tế và cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu.

  • Một trong những trường đại học lớn nhất nước Úc
  • Sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia
  • Đạt giải Giáo dục Quốc tế Xuất sắc
  • Hợp tác với các trường đại học và tổ chức hàng đầu