25 khóa học tại University of Southampton Malaysia

malaysia

22

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học Malaysia

Bạn muốn du học Malaysia? Tải bản eBook hướng dẫn du học Malaysia toàn diện ngay hôm nay!

Engineering Foundation Year

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

RM34,100.00 (189,444,444 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

MEng in Aeronautics and Astronautics Specializing in Aerodynamics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Aeronautics and Astronautics Specializing in Airvehicle Systems Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Aeronautics and Astronautics Specializing in Computational Engineering and Design

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Aeronautics and Astronautics Specializing in Engineering Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Aeronautics and Astronautics Specializing in Materials and Structures

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Aeronautics and Astronautics Specializing in Spacecraft Engineering

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Học bổng
Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Electrical and Electronic Engineering

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Electrical and Electronic Engineering Specializing in Artificial Intelligence

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Electrical and Electronic Engineering Specializing in Communications and Control

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Electrical and Electronic Engineering Specializing in Computer Science / Software Enginee ...

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

MEng in Electrical and Electronic Engineering Specializing in Digital and Analogue Electronics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

Xem chi tiết

Chương trình liên kết

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH