132 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Warwick

uk

1493

22

XẾP HẠNG THE TIMES 77

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics Mphil

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Linguistics PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Behavioural and Economic Science (Economics) MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

£24,120.00 (707,562,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Behavioural and Economic Science MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

£24,120.00 (707,562,327 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Big Data and Digital Futures MSc/PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

£22,190.00 (650,945,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Scientific Writing MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

£27,160.00 (796,740,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative and Media Enterprises MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

£21,280.00 (624,250,677 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Industries MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Industries PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cultural Policy Studies MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cultural Policy Studies PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital Media and Culture MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Hạn nộp đơn

31 July 2020

£22,190.00 (650,945,607 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Warwick là một trường đại học hàng đầu thế giới, nơi truyền cảm hứng, thúc đẩy, khuyến khích và hỗ trợ sinh viên

  • Xếp thứ 32 toàn cầu về uy tín trong mắt nhà tuyển dụng
  • Xếp thứ 7 trong số các trường đại học nghiên cứu ở UK
  • Coventry là Thành phố Văn hóa năm 2021
  • Sinh viên sẽ được tiếp cận với khoảng 300 đại diện doanh nghiệ