8 khóa học Lâm Nghiệp (Đại Cương) bậc cao học tại Bangor University

uk

1771

26

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Environmental Forestry MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (506,846,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forestry and Environmental Management degrees (TRANSFOR-M) MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (506,846,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forestry MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,800.00 (515,534,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Forestry MSc by Distance Learning

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Forestry PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,800.00 (515,534,996 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) (Erasmus Mundus course) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (506,846,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR) (Erasmus Mundus course) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (506,846,204 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Tropical Forestry (International Commonwealth Scholarship) MSc by Distance Learning

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH