6 khóa học Học sư phạm tại Bangor University

uk

2421

26

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Education MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Mười 2019, Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£13,500.00 (393,173,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education Studies (Full-time) MA/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£13,500.00 (393,173,841 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music with Education MA/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£15,000.00 (436,859,823 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Addysg Gynradd Yn arwain at Statws Athro Cymwysedig BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín, Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2019

£13,000.00 (378,611,847 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education Leading to Qualified Teacher Status BA (Hons)

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Bangor được xếp hạng 'Vàng' theo Khung Giảng dạy Xuất sắc, trường duy nhất tại Wales đạt thứ hạng này.

  • Hoạt động nghiên cứu tầm cỡ hàng đầu hoặc quốc tế
  • Giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao ở Anh
  • Chi phí sinh hoạt thấp, học bổng hơn 1 triệu GBP
  • Thành phố Bangor, địa điểm học tập lý tưởng