6 khóa học Học sư phạm tại Bangor University

uk

1830

24

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Education MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£13,500.00 (403,970,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education Studies (Full-time) MA/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,500.00 (403,970,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music with Education MA/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,000.00 (448,856,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Addysg Gynradd Yn arwain at Statws Athro Cymwysedig BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (433,894,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai 2019

£13,000.00 (389,008,647 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education Leading to Qualified Teacher Status BA (Hons)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (433,894,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University là một trong những trường đại học ưu tú của Anh cung cấp chương trình giảng dạy và nghiên cứu chất lượng xuất sắc.

  • Tiêu chuẩn giảng dạy được xếp hạng vàng
  • Top 10 trường đại học VQ Anh về độ hài lòng của sinh viên
  • Top 20 trường đại học tại VQ Anh về chất lượng giảng dạy
  • Xếp hạng đại học tốt nhất ở Anh về các câu lạc bộ và hội đoàn