12 khóa học Luật hình sự tại Bangor University

uk

1832

22

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Comparative Criminology and Criminal Justice MA/PgDip/PgCert

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,000.00 (426,449,421 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology & Criminal Justice and Italian BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology & Criminal Justice and Psychology BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (450,817,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology & Criminal Justice and Spanish BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Criminal Justice BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (450,817,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Criminal Justice MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Hai 2019

£13,500.00 (411,219,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Criminal Justice MSocSci

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (450,817,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology, Criminal Justice, Social Policy, Sociology MARes

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£13,500.00 (411,219,084 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cymdeithaseg and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

French and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

History and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sociology and Criminology & Criminal Justice BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (441,679,757 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University là một trong những trường đại học ưu tú của Anh cung cấp chương trình giảng dạy và nghiên cứu chất lượng xuất sắc.

  • Tiêu chuẩn giảng dạy được xếp hạng vàng
  • Top 10 trường đại học VQ Anh về độ hài lòng của sinh viên
  • Top 20 trường đại học tại VQ Anh về chất lượng giảng dạy
  • Xếp hạng đại học tốt nhất ở Anh về các câu lạc bộ và hội đoàn