10 khóa học Quản lý tại Bangor University

uk

1830

24

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies MPhil

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£16,000.00 (478,779,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies PhD

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£16,000.00 (478,779,874 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Media and Management MSc

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,000.00 (448,856,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law and Management MBA

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£16,200.00 (484,764,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management and Finance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£16,500.00 (493,741,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management MBA

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Chín 2020

£16,200.00 (484,764,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management with Accounting BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (442,871,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Writing, Film, Media, New Media, Journalism, Creative Studies, Drama, Professional W ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£13,500.00 (403,970,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Writing, Film, Media, New Media, Journalism, Creative Studies, Drama, Professional W ...

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£13,500.00 (403,970,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Writing, Film, Media, New Media, Journalism, Creative Studies, Drama, Professional W ...

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Một 2019, Tháng Mười Hai 2019

£13,500.00 (403,970,518 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Kinh doanh Bangor nổi tiếng về chất lượng giáo dục & chuyên môn cao, đặc biệt trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính ngân hàng.

  • Là "Trung tâm Xuất sắc" của Chartered Banker Institute
  • Cung cấp môi trường học tập hiện đại cho sinh viên
  • Mô-đun và chương trình được công nhận bởi cơ quan chuyên môn
  • Các chuyên ngành được công nhận bởi CMI, CFA, và nhiều hơn nữa