11 khóa học Quản lý tại Bangor University

uk

1831

22

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies MPhil

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£16,800.00 (504,981,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£16,800.00 (504,981,211 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Media and Management MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£15,000.00 (450,876,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Law and Management MBA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,000.00 (510,992,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Linguistic Policy and Planning MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£15,000.00 (450,876,081 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management and Finance MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management MBA

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,000.00 (510,992,892 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Management with Accounting BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (444,864,400 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Writing, Film, Media, New Media, Journalism, Creative Studies, Drama, Professional W ...

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£14,500.00 (435,846,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Writing, Film, Media, New Media, Journalism, Creative Studies, Drama, Professional W ...

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£14,500.00 (435,846,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Writing, Film, Media, New Media, Journalism, Creative Studies, Drama, Professional W ...

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£14,500.00 (435,846,878 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Kinh doanh Bangor nổi tiếng về chất lượng giáo dục & chuyên môn cao, đặc biệt trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính ngân hàng.

  • Là "Trung tâm Xuất sắc" của Chartered Banker Institute
  • Cung cấp môi trường học tập hiện đại cho sinh viên
  • Mô-đun và chương trình được công nhận bởi cơ quan chuyên môn
  • Các chuyên ngành được công nhận bởi CMI, CFA, và nhiều hơn nữa