105 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Bangor University

uk

1861

23

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting and Banking BSc (Hons)

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (458,520,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Banking MSc

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,000.00 (419,561,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Economics BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,800.00 (443,536,559 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (458,520,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,000.00 (419,561,610 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£15,500.00 (464,514,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies MPhil

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Hai 2019

£16,000.00 (479,498,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting, Banking, Economics, Finance, Management Studies PhD

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười Hai 2019

£16,000.00 (479,498,982 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting/Italian (4 years) BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (434,545,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting/Spanish (4 years) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (434,545,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Astudiaethau Busnes a Chymraeg BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£14,500.00 (434,545,953 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Banking and Finance (Chartered Banker) MA

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£16,500.00 (494,483,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Kinh doanh Bangor nổi tiếng về chất lượng giáo dục & chuyên môn cao, đặc biệt trong lĩnh vực Dịch vụ tài chính ngân hàng.

  • Là "Trung tâm Xuất sắc" của Chartered Banker Institute
  • Cung cấp môi trường học tập hiện đại cho sinh viên
  • Mô-đun và chương trình được công nhận bởi cơ quan chuyên môn
  • Các chuyên ngành được công nhận bởi CMI, CFA, và nhiều hơn nữa