2 khóa học Máy Tính Di Động (Liên Lạc Và Nối Mạng) tại Bangor University

uk

1730

26

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Image Processing for Mobile Devices MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,800.00 (522,164,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Image Processing for Mobile Devices PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,800.00 (522,164,570 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH