130 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Bangor University

uk

1791

22

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Adventure Sport Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,800.00 (454,485,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adventure Sport Science MSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,800.00 (454,485,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Marine Biology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (474,621,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Marine Geoscience MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£17,500.00 (503,385,946 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Sport and Exercise Physiology MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,500.00 (474,621,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Sport Science MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,500.00 (474,621,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Terrestrial and Marine Ecology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (474,621,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Terrestrial and Marine Ecology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (474,621,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021, Tháng Tư 2021

£17,800.00 (512,015,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences MScRes

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,800.00 (512,015,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Một 2021

£17,800.00 (512,015,419 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biology BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£16,500.00 (474,621,035 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Bangor University là một trong những trường đại học ưu tú của Anh cung cấp chương trình giảng dạy và nghiên cứu chất lượng xuất sắc.

  • Tiêu chuẩn giảng dạy được xếp hạng vàng
  • Top 10 trường đại học VQ Anh về độ hài lòng của sinh viên
  • Top 20 trường đại học tại VQ Anh về chất lượng giảng dạy
  • Xếp hạng đại học tốt nhất ở Anh về các câu lạc bộ và hội đoàn