37 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Bristol, University of the West of England

21723

197

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Animation BA (Hons)

27 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Animation MA

18 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Audio and Music Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

21 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Audio and Music Technology BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Music Technology BSc (Hons)

11 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Curating MA

7 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

£12,500.00 (374,573,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Curating MFA

6 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2020

£12,500.00 (374,573,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Design MA

11 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama and Acting BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drama BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drawing and Print (with Foundation Year) BA (Hons)

12 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Drawing and Print BA (Hons)

13 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,000.00 (389,555,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH