41 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại Bristol, University of the West of England

21930

232

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Advanced Wildlife Conservation in Practice MSc

17 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2019

£14,500.00 (429,614,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Sciences MRes

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£14,500.00 (429,614,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences (with Foundation Year) BSc (Hons)

10 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences (with Foundation Year) MSci

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences MSci

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science (with Foundation Year) BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science (with Foundation Year) MSci

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science MSc

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biomedical Science MSci

2 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 16 Tháng Chín 2019

£13,500.00 (399,986,112 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Environmental Consultancy MSc

13 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

"Những trải nghiệm tại UWE Bristol không chỉ giúp cuộc sống của tôi thay đổi còn đem đến cho tôi nhiều hơn thế nữa" - Sabrina, UWE Bristol

  • Bristol, thành phố sôi động, hấp dẫn bậc nhất nước Anh
  • Cơ hội tiếp xúc với những nhà tuyển dụng hàng đầu
  • Mới đầu tư 300 triệu bảng vào cơ sở vật chất
  • Đón hơn 300 sinh viên Việt Nam vào năm 2016