13 khóa học Âm nhạc tại University of Surrey

uk

704

8

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Actor Musician BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,500.00 (557,450,641 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Music Technology BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,500.00 (557,450,641 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mathematics with Music BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Mathematics with Music BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,500.00 (557,450,641 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music (Composition) MMus

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music (Creative Practice) MMus

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music (Musicology) MMus

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music (Performance) MMus

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£17,500.00 (527,318,174 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music and Sound Recording (Tonmeister) BMus(Hons) / BSc(Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,500.00 (557,450,641 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music BMus (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Music PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£16,500.00 (497,185,707 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Surrey nỗ lực truyền cảm hứng để sinh viên có nhiều cách nhìn nhận thế giới mới, táo bạo trong công việc và trải nghiệm trọn vẹn đời sống sinh viên

  • Trụ sở tại Guildford, cách London 35 phút di chuyển
  • Hạng 23 tại Vương quốc Anh (Complete University Guide 2020)
  • Nhiều môn học thuộc top 10 về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có các chương trình dự bị đại học và khóa học dự bị tiếng Anh