11 khóa học Quản lý tại University of Surrey

uk

753

9

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Business Analytics MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,000.00 (576,113,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 96 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£8,500.00 (257,734,895 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Entrepreneurship & Innovation Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,000.00 (576,113,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Intercultural Communication with International Business MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Event Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (542,759,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Event Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Event Management with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£17,900.00 (542,759,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Event Management with Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Events Management MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£17,500.00 (530,630,665 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Hospitality, Tourism and Events Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 30 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư 2020

£9,000.00 (272,895,771 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Management MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£19,000.00 (576,113,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Surrey nỗ lực truyền cảm hứng để sinh viên có nhiều cách nhìn nhận thế giới mới, táo bạo trong công việc và trải nghiệm trọn vẹn đời sống sinh viên

  • Trụ sở tại Guildford, cách London 35 phút di chuyển
  • Hạng 23 tại Vương quốc Anh (Complete University Guide 2020)
  • Nhiều môn học thuộc top 10 về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có các chương trình dự bị đại học và khóa học dự bị tiếng Anh