21 khóa học Sinh học tại University of Surrey

uk

788

9

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Batteries, Fuel Cells and Energy Storage Systems MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

£21,100.00 (634,232,354 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,700.00 (652,267,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry MSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,700.00 (652,267,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,700.00 (652,267,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biochemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,700.00 (652,267,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biological Sciences with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,700.00 (652,267,397 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biosciences and Medicine MD

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Mười 2020

£21,400.00 (643,249,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Biosciences and Medicine PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 48 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tư, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

£21,400.00 (643,249,876 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Surrey nỗ lực truyền cảm hứng để sinh viên có nhiều cách nhìn nhận thế giới mới, táo bạo trong công việc và trải nghiệm trọn vẹn đời sống sinh viên

  • Trụ sở tại Guildford, cách London 35 phút di chuyển
  • Hạng 23 tại Vương quốc Anh (Complete University Guide 2020)
  • Nhiều môn học thuộc top 10 về mức độ hài lòng của sinh viên
  • Có các chương trình dự bị đại học và khóa học dự bị tiếng Anh