2 khóa học Máy Tính Di Động (Liên Lạc Và Nối Mạng) tại University of Sunderland

uk

613

3

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Mobile and Web Technologies (Top-Up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (352,021,058 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Web and Mobile Development with Integrated Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH