COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

137 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Strathclyde

uk

1121

11

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Applied Educational and Social Research MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Art and Design (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Art and Design - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Autism MEd

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Autism MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Biology with Science (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biology with Science - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business Education (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Science (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Science - Gaelic Medium (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chemistry with Teaching MChem

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£19,750.00 (596,307,725 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computing Science (PGDE - Graduates only) Professional Graduate Diploma

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Tám 2021

£15,300.00 (461,949,782 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với hơn 23.000 sinh viên từ hơn 100 quốc gia, Đại học Strathclyde là điểm đến sôi nổi và thân thiện, chào đón sinh viên từ khắp các nền văn hóa.

  • Dịch vụ Việc làm của trường được bình chọn Top 4 UK
  • Hơn 90 nhân viên nhằm bảo đảm vấn đề an ninh
  • 94% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học lên cao
  • Hơn 200 hội nhóm và 50 câu lạc bộ thể chất