38 khóa học Quản lý tại University of Strathclyde

uk

733

6

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Accounting & Business Analysis and Technology BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis & Consulting (Distance learning) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 26 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Analysis & Consulting (Distance learning) PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 13 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Analysis & Consulting (Distance learning) PGDip

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 20 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business Analysis & Consulting MSc/PGDip/PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,350.00 (617,047,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis & Technology and Marketing BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Technology & Business Enterprise BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Technology & Business Law BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Technology & Economics BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Technology & Finance BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Technology & Hospitality and Tourism Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Analysis and Technology & Human Resource Management BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£15,300.00 (463,922,810 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với hơn 23.000 sinh viên từ hơn 100 quốc gia, Đại học Strathclyde là điểm đến sôi nổi và thân thiện, chào đón sinh viên từ khắp các nền văn hóa.

  • Dịch vụ Việc làm của trường được bình chọn Top 4 UK
  • Hơn 90 nhân viên nhằm bảo đảm vấn đề an ninh
  • 94% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học lên cao
  • Hơn 200 hội nhóm và 50 câu lạc bộ thể chất