10 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại University of Strathclyde

uk

471

2

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Architecture MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architecture MRes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architecture PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 36 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sustainable Engineering (Architecture and Ecology) MSc/ PgDip/ PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£22,700.00 (679,268,946 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Architectural Design MArch/PgDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Construction Technologies & BIM MSc/PgDip/PgCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architectural Design for the Conservation of Built Heritage MSc/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,900.00 (625,406,210 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architectural Studies BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 14 Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Construction Law LLM/PgDip/PgCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (490,749,370 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Urban Design MSc/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£18,100.00 (541,619,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Với hơn 23.000 sinh viên từ hơn 100 quốc gia, Đại học Strathclyde là điểm đến sôi nổi và thân thiện, chào đón sinh viên từ khắp các nền văn hóa.

  • Dịch vụ Việc làm của trường được bình chọn Top 4 UK
  • Hơn 90 nhân viên nhằm bảo đảm vấn đề an ninh
  • 94% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm hoặc học lên cao
  • Hơn 200 hội nhóm và 50 câu lạc bộ thể chất