24 khóa học Quản lý tại University of Salford

uk

632

12

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Advanced Control Systems MSc/PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,310.00 (433,904,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Counselling and Psychotherapy Studies (Supervision) MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,310.00 (433,904,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Events Management (Taught at Salford City College) FdSc

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management (Taught at Salford City College) FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business and Management with Professional Experience Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business, Management and Law PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020, Tháng Chín 2020

£12,990.00 (393,879,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Writing: Innovation and Experiment MA/PgDip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£14,310.00 (433,904,275 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Fraud and Risk Management (Forensic Accounting) MSc/PgDip/PgCert

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười Một 2020

£14,274.00 (432,812,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Global Management MSc/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười Một 2020

£10,000.00 (303,217,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Events Management - MSc/PgDip/PgCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Ba 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười Một 2020

£14,274.00 (432,812,692 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Salford là một cơ sở giáo dục đang phát triển mạnh mẽ, nổi tiếng thế giới, có trụ sở chính tại Manchester miền Bắc nước Anh.

  • Học xá chất lượng cao gần trung tâm thành phố Manchester
  • Nhiều học bổng dành cho sinh viên quốc tế
  • Có chương trình Năm Dự bị Quốc tế riêng
  • Học bổng trị giá 5 triệu bảng Anh trong 5 năm