64 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Plymouth

uk

465

12

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Advanced Critical Care Practitioner PGDip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice (Health and Social Care Professions) MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice (Nursing and Midwifery Professions) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice in Dietetics MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice in Neurological Rehabilitation MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice in Occupational Therapy MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice in Paediatric Dietetics MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Professional Practice in Physiotherapy MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Psychology MPsych

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£13,800.00 (420,357,286 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Advanced Psychology MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

£14,400.00 (438,633,690 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Cardiac Science MSc

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Clinical Education MClinEd

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

2/3 nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Plymouth được xếp hạng hàng đầu thế giới hoặc xuất sắc tầm quốc tế.

  • Cách Công viên Quốc gia Dartmoor không xa
  • Đại học có 135.000 cựu sinh viên ở 135 quốc gia.
  • Plymouth được trao giải TEF Bạc vì thành tích dạy xuất sắc.
  • Plymouth xếp hạng 5 tại Anh về an toàn.