26 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Nottingham

uk

1212

3

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics and English Language Teaching (Distance Learning) MA

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Linguistics and English Language Teaching MA

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£19,170.00 (578,795,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Linguistics with English Language Teaching PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Hai 2021

£18,420.00 (556,151,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Science or Computer Science (Artificial Intelligence) pathway (2 year) MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 25 Tháng Một 2021

£16,260.00 (490,934,866 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cyber Physical Systems (2 year) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2021

£16,260.00 (490,934,866 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Digital Teaching and Learning (Online) MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£12,060.00 (364,125,122 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Digital Teaching and Learning MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£20,925.00 (631,784,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education (International) PGCEi

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020, Tháng Mười Hai 2020

£4,320.00 (130,432,880 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Education BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£18,420.00 (556,151,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£20,925.00 (631,784,260 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2021

£18,420.00 (556,151,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education PhD

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£19,000.00 (573,663,128 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khám phá thế giới học tập thú vị, những nghiên cứu tiên phong, cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019