15 khóa học Ngôn ngữ học tại University of Nottingham

uk

1246

1

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Khóa học tiếng Anh

Applied Linguistics (Distance Learning) MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Linguistics and English Language Teaching (Distance Learning) MA

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Linguistics and English Language Teaching MA

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,170.00 (580,802,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Linguistics MA

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,170.00 (580,802,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Linguistics MA (distance learning) via Applied English Programme

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Applied Linguistics with English Language Teaching PhD

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Hai 2021

£18,420.00 (558,079,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Chinese / English Translation and Interpreting MA

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,170.00 (580,802,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Linguistics (Modern Languages) PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn - theo lịch của học viên

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Mười Hai 2020, Tháng Hai 2021

£18,420.00 (558,079,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Literary Linguistics by Web Based Learning MA

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Literary Linguistics MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,170.00 (580,802,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Translation Studies MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,170.00 (580,802,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Translation Studies PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Mười Hai 2020, Tháng Hai 2021

£18,420.00 (558,079,655 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khám phá thế giới học tập thú vị, nghiên cứu hàng đầu cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019