11 khóa học Y tá/Điều dưỡng tại University of Nottingham

uk

1266

2

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Khóa học tiếng Anh

Advanced Nursing MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£19,170.00 (575,697,305 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Advanced Nursing PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Entry Nursing (Adult) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Entry Nursing (Child) MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Entry Nursing (Learning Disability) MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Entry Nursing (Mental Health) MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Molecular Pharmacology and Drug Discovery PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Adult) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Children) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing Studies PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£18,420.00 (553,173,936 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khám phá thế giới học tập thú vị, những nghiên cứu tiên phong, cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019