14 khóa học Dược tại University of Nottingham

uk

1238

2

XẾP HẠNG THE TIMES 152

Khóa học tiếng Anh

Applied Biopharmaceutical Biotechnology and Entrepreneurship (ABBE) MSc

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£25,695.00 (771,650,613 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drug Discovery and Pharmaceutical Sciences MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£26,955.00 (809,489,872 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Drug Discovery and Pharmaceutical Sciences with Industrial Training MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£21,564.00 (647,591,898 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Molecular Pharmacology and Drug Discovery Integrated PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Molecular Pharmacology and Drug Discovery PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020, Tháng Hai 2021, Tháng Tư 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmaceutical Sciences (with a Year in Industry) MSci

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmaceutical Sciences BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology MRes

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy (4 years) MPharm (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£23,760.00 (713,540,321 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy (with Integrated Pre-registration Scheme) MPharm (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£22,620.00 (679,304,801 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy MRes

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khám phá thế giới học tập thú vị, những nghiên cứu tiên phong, cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019