35 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Nottingham

uk

1355

7

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Khóa học tiếng Anh

Applied Ergonomics and Human Factors (Distance Learning) MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

Xem chi tiết

Trực tuyến

Applied Ergonomics and Human Factors (Distance Learning) PGCert

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£7,990.00 (257,117,145 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Archaeology and History of Art BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£20,000.00 (643,597,358 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture and Sustainable Design MArch

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,000.00 (707,957,094 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture Design and Build MArch

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,500.00 (724,047,028 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Architecture Design MArch

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£22,000.00 (707,957,094 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2021

£19,000.00 (611,417,490 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2021

£19,000.00 (611,417,490 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Art History PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười Hai 2021

£19,000.00 (611,417,490 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

History and History of Art BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£19,000.00 (611,417,490 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

History of Art (with Foundation Year) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£18,420.00 (592,753,167 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

History of Art and English BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£19,000.00 (611,417,490 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Nottingham

Khám phá thế giới học tập thú vị, những nghiên cứu tiên phong, cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019