167 khóa học Khoa học Ứng dụng và Khoa học Cơ bản tại University of Nottingham

uk

1203

5

XẾP HẠNG THE TIMES 158

Khóa học tiếng Anh

Advanced Materials MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Science MSci (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Sciences MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£26,500.00 (818,034,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Sciences MRes

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£26,500.00 (818,034,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Sciences PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£26,500.00 (818,034,335 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Sport and Exercise Medicine MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£23,000.00 (709,992,065 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Archaeology and Geography BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£23,000.00 (709,992,065 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Architectural Environment Engineering including an Industrial Year BEng (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Architectural Environment Engineering including an Industrial Year MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Architectural Environment Engineering MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Biochemistry and Genetics BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£25,000.00 (771,730,505 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Khám phá thế giới học tập thú vị, những nghiên cứu tiên phong, cùng trải nghiệm thay đổi cuộc sống.

  • Được xếp hạng trong 100 đại học hàng đầu thế giới
  • Hạng Vàng trong Teaching Excellence Framework
  • Nhiều hỗ trợ nghề nghiệp và cơ hội nổi bật
  • Đại học Quốc tế và Thể thao của năm 2019